Novinky

Búdky pre vtáčiky

Komunitné dielničky

V našich Komunitných dielničkách sme s deťmi vyrábali jesenné dekorácie.      

Vianočný projekt pre deti

KC Samaria pripravuje vianočný projekt pre deti zo sociálne slabších rodín.    

Premietanie filmu

Na ďalšej z našich komunitných akcií sa premietal životopisný film Antona Paduánskeho – kňaza a učiteľa cirkvi.    

Folklórne vystúpenie

V Komunitnom centre vystúpila folklórno- spevácka skupina Modrovanka-Krojovanka z Modrovej.    

Farbičková súťaž

Detské sobotňajšie stretká

Letný tábor 2018

Aj v tomto roku  sme v KC Samaria organizovali letný denný tábor pre deti od 7 do 12 rokov. Tábor prebiehal od […]

Výroba vtáčej búdky trochu inak- ,,projekt dobra"

Výroba vtáčej búdky trochu inak – ,,projekt dobra“

Vtáčie búdky vyrábajú študentky psychológie Univerzity Cyrila a Metoda z Trnavy v rámci prosociálneho správania, ktoré sa vyznačuje skutkami a […]

Podporili nás