Po uvoľnení protipandemických opatrení sme mohli opäť otvoriť naše Komunitné centrum. Naši dobrovoľníci sa okamžite pustili do zveľaďovania komunitnej záhrady. Tá sa odvďačuje za ich prácu kvetmi všetkých farieb.