Harmonogram aktivít KC Samaria

 

Pondelok

8:00-9:00                            Administratíva

9:00-10:30                          Základné sociálne a kariérne poradenstvo

10:30 – 11:30                     Kurz varenia – soc. rehabilitácia

Poobede                             Príprava na školské doučovanie- matky a deti

Programové aktivity

 

Utorok

8:00 – 9:00                          Administratíva

9:00 – 10:30                        Základné sociálne a kariérne poradenstvo

10:30 – 11:30                      Arteterapia

Poobede                              Príprava na školské doučovanie – deti od 3r.-18.r

Programové aktivity

 

Streda

8:00 – 9:00                         Administratíva

9:00- 10:30                         Základné sociálne a kariérne poradenstvo

10:30 – 11.00                      Príprava realizovaných projektov

11:00 – 12:30                      Klub mamičiek s deťmi

Poobede                              Relaxačno-spoločenské hry

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chrán. záujmov

Programové aktivity

 

Štvrtok

8:00 – 9:00                          Administratíva

9:00 – 10:30                        Základné sociálne a kariérne poradenstvo

10:30 – 13:00                      Šikovné ručičky – dospelí

Poobede                              Príprava na školské doučovanie – deti od 3r. – 18r.

Programové aktivity

 

Piatok

8:30 – 9:00                       Administratíva

9:00 – 10:30                     Základné sociálne a kariérne poradenstvo

10:30 – 12:30                   Tvorivá dielňa – klienti KC

Poobede                            Školské  doučovanie detí, – športové a komunitné aktivity

Programové aktivity

 

 

 

Zmena harmonogramu vyhradená.