Po uvoľnení protipandemických opatrení sa v Komunitnom centre uskutočnil .
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí myslia na núdznych a doniesli  do nášho skladu solidarity oblečenie. Avšak niektoré kusy oblečenia alebo potrieb nevieme momentálne umiestniť našim klientom a sklad sa nám preplnil. Preto sme sa rozhodli usporiadať Charitný bazár, na ktorom sa tieto veci ponúknu verejnosti za dobrovoľný príspevok. Finančný príspevok bude použitý na vybudovanie bezbariérového vstupu do Komunitného centra pre našich klientov.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.