Ďakujeme spoločnosti IKEA za darované stoličky, kresielka, hračky a pomôcky do herne pre deti.

V komunitnom centre majú najmenšie deti vyčlenené dve miestnosti. V jednej prebieha krúžok Átrium dobrého pastiera, ktorý je určený deťom vo veku od 3 do 8 rokov a druhá miestnosť slúži ako detský kútik.