Tento kurz je určený pre všetkých záujemcov v seniorskom veku, ktorí by sa radi naučili pracovať s počítačom.

Prihlásiť sa môžete:
– osobne v Komunitnom centre SAMARIA,
– telefonicky na čísle 0944502935 alebo
– emailom na: samaria.komunitnec.k@gmail.com

Aj tento Počítačový kurz – zdravý životný štýl seniorov podporila Nadácia Pontis z nadačného fondu Bekaert pomáha Bekaert Hlohovec, a. s.