Prvotným cieľom je prepojenie sociálnych a ekologických aktivít, zníženie ekologického zaťaženia našej planéty ku ktorému prispievajú aj milióny vrchnáčikov, ktoré každodenne vyprodukujeme. Naplnené nádoby s PET vrchnáčikmi v zberných miestach preberajú na to určení dobrovoľníci OZ Samaria v dohodnutom termíne. Vyzbierané vrchnáčiky sa ručne v komunitnom centre Samaria triedia a presypávajú do veľkých sudov. Následne sa odovzdávajú priamo recyklačným firmám, ktoré zabezpečia ich správnu recykláciu. Projekt podporuje rozvoj dobrovoľníctva. Obyčajný vrchnáčik tak môže rozšíriť sieť dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajný osud druhých i osud našej planéty zároveň. Zároveň z finančných prostriedkov získaných touto aktivitou OZ Samaria odďaľuje vyhodenie stále použiteľných elektrospotrebičov, nábytku či ošatenia a distribuuje ich svojim klientom.

V súčasnosti má OZ Samaria v Hlohovci rozmiestnených 14 zberných nádob a sieť sa každým týždňom rozširuje. Výsledkom ručného dotrieďovania je aj informovanie dobrovoľníkov o druhoch plastov a ich znovuvyužitia. Ručné dotrieďovanie je veľmi náročné, keďže odovzdávať sa môže iba určitý druh plastu a ľudia vhadzujú do nádob rozličné vrchnáky, korkové štuple, malé plastové hračky, či gumené komponenty, ktoré by recykláciu znemožnili alebo tento vyseparovaný odpad znehodnotili.

Je to mravenčia a časovo náročná aktivita, no v občianskom združení Samaria sme presvedčení, že má zmysel.