18. október 2019. To je dátum, ktorý sa mnohým detičkám i dospelákom v meste Hlohovec zapíše do pamäti. V Komunitnom Centre SAMARIA sa udiali dve dôležité veci.

Prvá: naša dobrovoľníčka – odborníčka Adelka zreštaurovala sochu Panny Márie a posvätil ju dekan farnosti Jozef Schwarz spolu s hosťom verbistom z Indie otcom Martinom. Prístrešok daroval p. Mario Mendrino z Talianska…..všetkým darcom a podporovateľom srdečne ďakujeme.

Druhá: 18.oktobra sa „Milión detí“, po celom svete modlili ruženec za jednotu a pokoj vo svete na výzvu pápeža Františka. K našej vynovenej Panne Márii v KC SAMARIA sa prišlo tiež pomodliť mnoho detí z hlohoveckých škôl a tak sa v Hlohovci pripojili k modlitbovej reťazi