OZ Samaria v spolupráci s nadáciou Tesca realizuje sociálny projekt, ktorého cieľom je poskytnúť jednotlivcom a rodinám nielen  zo sociálne znevýhodneného prostredia priestor pre zmysluplné trávenie ich voľného času.
Naši klienti a dobrovoľníci pri aktivite “ Šikovné ručičky“