V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom OZ Samaria realizuje eko projekt „Komunita bez odpadu“, ktorého cieľom je zvýšiť v miestnej  komunite povedomie o environmentálnych problémoch a spôsoboch ich riešenia.

Dobrovoľníci pri šití vreciek z recyklovaných materiálov.