OZ Samaria rozbehla projekt spolu s Mestom Hlohovec, ktorého cieľom je vytváranie podmienok pre  dobrovoľníctvo  a jeho rozvoj.

dobrovoľník pri kosení našej Komunitnej záhradky