Hlavným cieľom projektu OZ SAMARIA a Trnavského samosprávneho kraja „Tvorivosťou zmenšovať vylúčenie“ je zdieľanie a šírenie remesiel nášho regiónu a environmentálnej výchovy u klientov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Naši klienti sa tak budú môcť naučiť vyrábať rôzne produkty z prírodných a už použitých materiálov, takže okrem zlepšenie svojich zručností sa klienti budú môcť  zdokonaliť v šírení environmentálnych hodnôt,  aby boli všímavejší k problémom nášho životného prostredia.
Aktivity k projektu prebiehajú vždy v utorok a štvrtok od 14:00-16:00 formou šitia vreciek a tašiek z recyklovaných materiálov a arteterapie a výrobou remeselníckych produktov v tvorivej dielni vždy v pondelok od 10:00-12:00.