Projekt OZ SAMARIA a Mesta Hlohovec “ Komunitné a dobrovoľnícke centrum OZ SAMARIA“.
Zámerom uvedeného projektu je zabezpečiť podnetné a  bezpečné prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva a zmiernenia vylúčenia sociálne znevýhodnených občanov. Cieľom činnosti OZ SAMARIA je predchádzať kriminalite, sociálno-patologickým javom, drogovej závislosti a alkoholizmu v spoločnosti.
Aktivity k projektu prebiehajú v pondelok od 16:00-18:00 formou počítačového kurzu pre seniorov. Ďalšie aktivity k projektu sú arteterapia a šikovné ručičky, ktoré  prebiehajú každý utorok a štvrtok od 14:00-16:00. V stredu je to detský kútik, ktorý je otvorený od 10:00-12:00 a práce v komunitnej záhradke od 14:00-16:00.