OZ Samaria a nadácia Poštovnej banky  od apríla 2019 rozbehla tiež projekt „Spájanie generácii“, v rámci ktorého zapájame širokú verejnosť do aktivít, ktoré napomáhajú k aktívnemu životu a spoločenskej integrácii všetkých vekových skupín.
Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre spájanie troch generácii, v ktorom by mohli medzi sebou jednotlivé generácie komunikovať a spolupracovať. Tým sa  zlepší ako kvalita života u sociálne vylúčených a ohrozených jednotlivcov,  tak aj medzigeneračný dialóg.
Aktivity k projektu prebiehajú v:
pondelok od 10:00-12:00 formou  tvorivých  dielní,
                  od 15:00-16:00 kurzom lacnej kuchárky
                  od 16:00-18:00 počítačovym kurzom pre seniorov.
Ďalšie aktivity k projektu prebiehajú:
každý utorok a štvrtok od 14:00-16:00 formou arteterapie a šikovných ručičiek.
Streda je venovaná mamičkám s deťmi, ktoré prichádzajú do nášho detského kútiku od 10:00-12:00
a prácam v komunitnej záhradke vždy od 14:00-16:00.
V piatok od 14:00-16:00 prebiehajú v našich priestoroch športové aktivity pre všetky vekové generácie .