Komunitné centrum Samaria a OZ Šťastné slniečka zorganizovali dňa 17.4.2019 v KC Samaria v Hlohovci benefičný predaj Pomoc pre Tamarku. Ľudia túto pomoc podporili sumou 898,97 EUR, ktoré sme osobne odovzdali mamičke Tamarky.
Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a pomohli Tamarke a jej mamičke! 🙏💕