OZ Samaria svojou sociálno-ekologickou činnosťou nie len pomáha ľuďom v núdzi, ale aj dáva veciam druhú šancu. Použité ale dobré veci ako chladničky, práčky, nábytok vracia tieto veci späť do života a tak sa správa šetrne k svojmu okoliu a chráni životné prostredie.
Upcyklované vrecká
Rozbehli sme tento projekt  v spolupráci s našimi dobrovoľníkmi a širokou verejnosťou.
Z použitých alebo odpadkových materiálov, ktoré by išli na skládku ako odpad, my šijeme výrobky – konkrétne vrecká, ktoré slúžia na nákup chleba, pečiva, ovocia, zeleniny,… Cieľom je používať vlastné vrecká aj niekoľkokrát  a prestať používať jednorázové igelitové vrecká a tašky. Cieľ je správať sa EKOlogicky a viesť k takýmto postojom aj ostatných.
Projekt vytvára príležitosť pre dobrovoľníkov, ktorí môžu takéto vrecká šiť a pri tom získavajú zručnosti, poznanie, rozhľad, skúsenosti a nové vzťahy a priateľstvá. Pre spoločnosť tak má náš projekt ďalekosiahly prínos.
Čo treba urobiť?
Pridaj sa ako dobrovoľník  a v našom komunitnom centre môžeš šiť vrecká, môžeš ich zdobiť, šíriť túto myšlienku, pomáhať s distribúciou.
Alebo si len objednaj takéto vrecko/vrecká – dáš tým príležitosť pre dobrovoľníkov na zmysluplné snaženie a zároveň chráň našu prírodu a životné prostredie.
Výťažok – dar za takéto z tohto projektu bude použitý na distribúciu hmotnej pomoci  núdznym rodinám.
Pomôžte nám pomáhať.