KC Samaria pripravuje vianočný projekt pre deti zo sociálne slabších rodín.