Na ďalšej z našich komunitných akcií sa premietal životopisný film Antona Paduánskeho – kňaza a učiteľa cirkvi.