Výroba vtáčej búdky trochu inak- ,,projekt dobra"

Vtáčie búdky vyrábajú študentky psychológie Univerzity Cyrila a Metoda z Trnavy v rámci prosociálneho správania, ktoré sa vyznačuje skutkami a činmi, vykonanými v prospech iného bez očakávania odmeny. Zmyslom a cieľom prosociálneho správania je pomáhať inému človeku vyznačujúce sa skutkami a činmi vykonanými na prospech iného bez očakávania materiálnej, vecnej, morálnej odmeny. Takýmto správaním by sme chceli vyzvať mladých ľudí aby prišli, pomohli vyrobiť vtáčiu búdku, a takýmto spôsobom pomohli ľuďom so sociálne slabších rodín.